Miten oppia työuralla?

Muuttunut toimenkuva, uudet tehtävät

Työtehtävät ja toimenkuva muuttuvat ajan myötä samassakin ammatissa. Uusiin työtehtäviin perehdyttäminen kuuluu työnantajalle. Uuden työn oppimiseen hyvin ja sujuvasti kuluu keskimäärin puoli vuotta. Ovathan sekä työkalut, työpaikan vakiintuneet käytännöt että esimiehet ja työtoverit pääsääntöisesti uusia.

Jos olet jo ollut samalla alalla, voit vertailla yhtäläisyyksiä ja eroja. Voisit mahdollisesti tehdä aloitteen jonkin käytännön korvaamisesta paremmalla. Ota kuitenkin huomioon kokonaisuus ja vanhojen työntekijöiden kokemus. Heiltä saat paljon arvokasta tietoa ja toimintamalleja. Ota onkeesi, mutta sovita tiedot ja taidot itsellesi ja omaan työhösi käyviksi.

Koulutustilaisuudet

Useat työnantajat järjestävät jatkuvaa koulutusta alan kehittyessä tai otettaessa uusia työvälineitä käyttöön. Koulutuspäivistä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Muista pysyä vireänä ja selvittää tarkoin sinulle epäselvät tai vaikeilta näyttävät asiat, niin sekä oma että koko tiimisi toiminta helpottuu. Jos uutta on paljon, voitte sopia etukäteen, kuka keskittyy mihinkin osa-alueeseen.

Koulutuspäivän tai -kurssin ohjelma jaetaan etukäteen tai viimeistään opiskelun alkaessa. Kokonaiskuva kannattaa luoda heti silmäilemällä nopeasti kaikki aiheet ja esiintyjät. Omasta osa-alueesta on hyvä tehdä tarkat muistiinpanot ja paneutua muihin niin hyvin kuin kykenee ja ehtii. Anti on paikallaan kerrata kurssitauoilla sekä työhön palattua, miettiä mistä on käytännön hyötyä omassa työssä. Mappiin jäänyt tieto ei auta ketään.

Koulutustapahtuma järjestetään toisinaan työpaikan ulkopuolella. Tällöin on hyvä tilaisuus tauoilla tutustua työtovereihin paremmin. Mukana voi olla toisten osastojen edustajia tai muuten harvoin arkipuurtamisessa tavattavia työntekijöitä ja esimiehiä. Heiltä voit saada tärkeää suoraa sekä ”hiljaista” tietoa alasi asioista ja käytänteistä.

Sinut saatetaan valita ainoana työnantajasi edustajana kursseille tai messuille hankkimaan uutta tietoa työyhteisösi tarpeisiin. Tähän tehtävään on valmistauduttava kunnolla; kysele ja mieti, mitä muut työryhmäsi jäsenet odottavat ja haluavat saada selville. Lainaa tarvittaessa hyvät muistiinpanovälineet sekä tee lista aiheista, joita aiot huomioida erityisesti. Kerää messuilta tarvittava aineisto itsellesi ja tiimisi jäsenille. Kun olet sulatellut oppimiasi aiheita päivän pari, voit jo pitää esityksen tai työnäytöksen omalla työmaallasi.

Yritysten väliset vierailut

Vierailu toiseen yritykseen on koulutusmielessä joskus mahdollinen. Kun työkokemusta on takana, tiedonvaihto on virkistävää ja samalla saa luontevasti oppia uutta. Varaudu vastavuoroisesti kertomaan työpaikallesi tuleville yritysvieraille omista tehtävistäsi - siltä osin kun se on luvallista. Esimiehiltä kannattaa etukäteen tarkistaa, mitkä asiat kuuluvat vain oman yrityksen tietoon.

Ulkopuolisten järjestäjien kursseista saat melkein aina erillisen todistuksen - ainakin pyytäessäsi. Se saattaa myöhemmin olla ratkaiseva etu sinulle, kun haet ylennystä tai toista työtä. Työnantajasi tarjoama koulutus on sinulle ”ilmaista valuuttaa”. Hyödynnä se hyvin.