Kuinka työilmapiiriä parannetaan?

Työpaikalla turhautumista aiheuttavat liian usein vanhat ongelmat, joita ei ole käsitelty ajoissa. Jostain syystä toisen käytöksen aiheuttamaa mielipahaa on vaikea ottaa puheeksi. Tällöin turvaudutaan esimieheen, jolta odotetaan apua. Esimiehen tehtävät ovatkin haaste henkilön sosiaalisille taidoille ja diplomaatisuudelle, varsinkin kun työilmapiiristä huolehtimisen lisäksi on olemassa monta muutakin esimiehen vastuulle kuuluvaa asiaa.

Työpaikan sisäinen viestintä ja sosiaaliset seikat saatetaankin jättää joskus ulkopuolisen tahon huoleksi, jos omat voimavarat eivät riitä. Jos yritys on niin suuri, että henkilöstöasioiden hoitamiseen voidaan palkata oma työntekijänsä, on talossa aina saatavilla joku, johon turvautua ongelmatilanteissa, ja joka huolehtii pitkällä tähtäimellä hyvän ilmapiirin ylläpitämisestä.

Tiedonkulku on siis avainasemassa työilmapiirin ylläpitämisessä ja sen parantamisessa. Avoin ja rakentava keskustelu varmistaa, etteivät mieltä jää painamaan sellaiset pikkuseikat,jotka voisivat ajan myötä haudutettuina muuttua turhan suuriksi. Tunteiden ilmaisulle on annettava tilaa, kuitenkin siten, ettei se muodostu pääasiaksi, vaan on luonteva osa yrityksen työskentelytapoja. Keskusteluja voidaan käydä yhtä hyvin työn lomassa kuin erityisesti sille varatuissa palavereissa, joita joissain työpaikoissa pidetään viikoittain.

Kun palaute tulee monelta suunnalta, on mahdollista nahdä suurempia kokonaisuuksia ja ottaa huomioon erilaisia näkökulmia. Ja kun palautteen antamisesta ja keskusteluista tehdään itsestään selvä osa työntekoa, helpottuu puhuminen myös sellaisten kohdalla, joille se syystä tai toisesta on vaikeaa. Kun kukin pääsee sanomaan oman sanansa, on helpompaa tuntea, että omalla työlläon merkitystä ja saada lisää mielenkiintoa sekä omaa että toisten työtä kohtaan.