Kasvit tuottavat energiaa kaikille muille eliöille

Energian virtaus elollisessa luonnossa tapahtuu ravintoketjuissa, joissa energia liikkuu organismista toiselle sarjana. Perustuottajat ovat ravintoketjun alkupäässä tuottaen fotosynteesin avulla energiaa kaikille muille eliöille. Kasvinsyöjät ja kaikkiruokaiset eliöt (kuten ihmiset) syövät kasveja, saaden siten kemikaalista energiaa tuottajien molekyyleistä sekä rakennusmateriaaleja omiin kudoksiinsa. Lihansyöjät sekä kaikkiruokaiset eläimet syövät puolestaan näitä kasvinsyöjiä ja saavat niistä sitä energiaa, joka on varastoituneena kasvinsyöjien molekyyleissä sekä rakennusaineita omiin kudoksiinsa. Ravintoketjuissa viimeisenä ovat hajoittajat, jotka hajoittavat jäännösten (ulosteen sekä raatojen) orgaanisia molekyylejä, joista ne saavat taas puolestaan energiaa sekä rakennusaineita itselleen.

Yllä mainittuja yksinkertaisia ravintoketjuja esiintyy niukasti luonnossa, koska harvat eliölajit syövät vain yhdenlaista ravintoa tai tulevat syödyksi vain yhden eliönlajin johdosta. Yleensä energian ja materiaalin virtaus ekosysteemissä tapahtuu useiden eri mahdollisuuksien tuloksena ja luonnossa on yleensä satoja mahdollisia keinoja syödä tai tulla syödyksi. Tämän vuoksi ravintoverkko, jossa on useita ravintoketjuja monimutkaisesti kytkettynä toisiinsa, on realistisempi malli energian virtauksesta ekosysteemissä.

On tärkeää muistaa, että energian virtaus ekosysteemissä on lineaarinen ja yhden suuntainen. Energia voi liikkua ravintoverkossa yhdeltä organismilta toiselle niin kauan kuin energiaa ei ole käytetty. Kun eliö on käytttänyt tietyn energia määrän, se katoaa lämpönä eikä ole enää muiden ekosysteemin eliöiden käytettävissä.