Malariaa levittävien hyttysten ekologian tietämys on avainasiassa malarian ehkäisyssä

Hyttyset ovat hyönteisiä jotka kuuluvat Diptera -lahkoon. Maailmassa on yli 2500 hyttyslajia. Anopheles- hyttyssukuun kuuluu noin 400 hyttyslajia. Nämä ovat ainoita hyttysiä, jotka voivat levittää malariaa. Tämän hyttyssuvun 30 lajilla on tärkeä merkitys malarian levittämisessä, joka on yksi maapallon vakavin ja monimutkaisin terveysongelma ihmisille. Peräti 300-500 miljoonaa ihmistä sairastuu siihen vuosittain.

Malaria vaihtelee eri puolella maapalloa, siksipä ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa ehkäistä sen leviämistä. Malarien ehkäisyssä on otettava huomioon jokaisen eri maan olosuhteet sekä malariaa levittävän hyttyslajin elinolot, jotta paras mahdollinen malarian ehkäisykeino löytyisi. Jokainen Anopheles- hyttyslaji pitää erilaisia elinpaikkoja parhaina lisääntymiseen, kehitykseen sekä lepoon. Ennenkuin päästään tulokselliseen malarian kontrollointiin, ne on opittava tuntemaan.

Tehokkain malariaa levittävien hyttysten vähentämistapa on tuhota hyttysten elinkierto. Kaikki hyttyset lisääntyvät vedessä. Aikuista hyttystä edeltäviin kehitysvaiheisiin perustuva malarian kontrollointi perustuu tietämykseen, minkälaisessa vedessä tietty hyttyslaji kasvaa ja kehittyy. Esimerkiksi seuduilla, joiden hyttyslajit kehittyvät vesitankkien seisovissa vesissä, paras keino ehkäistä malariaa on tyhjentää kaikki mahdolliset vesitankit.

Aikuisia hyttysiä tuhotaan yleensä, kun ne lepäävät. Siten tärkeä on tietää, minkälaisessa paikassa tietty hyttyslaji lepää ja tuhota hyttyset sieltä. Tämä voidaan tehdä esim. käyttämälla DDT:tä tai muita hydrokarboneita. Monet hyttyset ovat tosin nykyään resistantteja hyttysmyrkyille, eikä näistä ole enää apua. Henkilökohtaista suojausta voidaan myös käyttää, esim nukkumalla hyttysverkon sisällä. On myös tärkeä tietää, milloin hyttyset ovat aktiivisia. Useat malariaa levittävät hyttyset ovat aktiivisia yöaikaan, vaikkakin eräs hyttyslaji Keski-Amerikassa on aktiivisimmillaan alkuillasta, josta syystä lähes kaikki ihmiset elävät jatkuvan malariauhan alla. Tällöin hyttysverkkojen alla nukkuminenkaan ei auta ongelmaan.On myös paljon muita tapoja, joita voidaan käyttää malariaa kantavien hyttysten tuhoamiseen. Näitä ovat esim. biologinen ja geneettinen hyttysten kontrollointi. Jotta malarian ehkäisy olisi mahdollisimman tehokasta, on tärkeää ymmärtää hyttysten biologiaa ja ekologiaa.