Mitä on sukkessio?

Sukkessio, eli seuranta, tarkoittaa ekosysteemin lajistollisia muutoksia tietyllä paikalla. Sukkesiossa alueen eliölajit muuttuvat ajan myötä toisiksi, kunnes paikalla kasvaa ns. kliimaksiyhteisö. Tämän katsottiin aikoinaan olevan vakaa ja pysyvä yhteisö, mutta nykytutkimukset ovat osoittaneet, että kliimaksiyhteisötkään eivät ole tasapainotilassa, vaan nekin ovat alituisesti muuttuvia yhteisöjä. Kasvillisuuden muutoksen myötä muuttuu myös alueen elinympäristö, ja se puolestaan muuttaa alueen kosteutta, varjoisuutta sekä maaperän rakennetta. Sukkession pioneerivaiheet ovat usein nopeita, mutta muutokset yleensä hidastuvat, kunnes alueella saavutetaan kliimaksiyhteisö.

Sukkessio määritellään yleensä alueen kasvillisuuden mukaan, mutta jokaisessa sukkessiovaiheessa elää myös tietynlaisia eläimiä ja muita eliöitä. Sukkession aikaskaala on hyvin laaja. Sukkessiota tapahtuu kymmenissä, sadoissa ja tuhansissa vuosissa, ei kuitenkaan miljoonissa, kuten evoluutiossa. Sukkessioksi katsotaan kaikki muutokset mitä lajistoissa, populaatioissa ja ekosysteemeissä tapahtuu.Primaarinen sukkessio kehittyy alueilla, missä aikasempaa eliölajistoa ei ole ollut. Kun sukkessio alkaa, alueella ei ole ollut edes maaperää. Ensimmäisiä alueelle tulevia lajeja kutsutaan pioneerilajeiksi. Primaarisessa sukkesiossa nämä lajit ovat yleensä jäkäliä, joilla on kyky rikkoa kiviainesta, josta maaperä alkaa muodostua. Jäkälillä on myös kyky sitoa orgaanisia yhdisteitä muodostuvaan maaperään, mikä mahdollistaa muiden eliöiden kasvun alueella. Jäkälät korvautuvat usein sammaleilla, jotka puolestaan korvautuvat ruohokasveilla. Kun maaperä on kunnolla muodostunut, ruohokasvit korvautuvat pensailla ja lopulta puilla.

Sekundaarinen sukkessio tapahtuu alueilla, missä kasvillisuutta on aikaisemmin esiintynyt, mutta se on tuhoutunut esim. metsäpalojen vuoksi. Näillä alueilla maaperä on jo muodotunut. Sekundaarisilla sukkessioalueilla pioneerilajit ovat siten erilaisia kuin primaarisilla. Usein pioneerilajeja ovat erilaiset ruohikkokasvit. Tämän jälkeen sukkessio muistuttaa paljon primaaristä sukkessiota.