Trooppiset metsät sijaitsevat tropiikissa päiväntasaajan lähettyvillä

Monimutkaiset ympäristön vuorovaikutukset määrittelevät eri trooppisten metsien jakautumista ja ominaisuuksia. Tärkeimpiä tekijöitä ovat geologia, maaperä ja ilmasto. Ei ole yhtä ainutta tekijää joka korreloisi täydellisesti tietyn metsätyypin levinneisyytä, mutta vuotuinen sademäärä on ehdottomasti tärkein yksittäinen tekijä ja sen kausittainen jakautuminen. Lisäksi metsätyyppiin vaikuttavat myös ilman suhteellinen kosteus sekä maaperän kyky pidättää vettä.

Muita tärkeitä tekijöitä ovat etäisyys merestä ja päiväntasaajalta sekä korkeus merenpinnasta. Rannikkoalueet ovat yleensä kosteampia kuin sisämaat. Myös tuuli voi vaikuttaa metsätyyppiin, yleensä tosin epäsuorasti. Esim. trooppisten vuoristoalueiden meren puoleisilla rinteillä saattaa sataa valtavasti, kun tuulet tuovat sinne sadepilviä mereltä.Tropiikin metsätyyppeihin vaikuttavat lisäksi erilaiset maaperän ominaisuudet, kuten maaperän syvyys, koostumus, kuivuus ja ravinnemäärät.

Sateet määrittelevät metsät kuiviksi ja kosteiksi metsiksi. Kosteita metsätyyppejä tropiikissa ovat esim. sade- ja monsuunimetsät. Tropiikin kuivia metsätyyppejä ovat esim. savannit ja piikkimetsät. Metsien määrittelyissä käytetään lukuisia eri luokittelujärjestelmiä.