Sademetsät ovat kosteita metsiä tropiikissa

Sademetsiä esiintyy alueilla, jossa lämpötilat ja sademäärä ovat korkeita tasaisesti ympäri vuoden. Sadetta saadaan sademetsissä lähes päivittäin.Vuotuinen sademäärä on 200-450cm. Suurinosa tästä sateesta on paikallista kierrätettyä vettä, joka pääsee ilmakehään haihtumalla sademetsän omista puista.Sademetsien maaperässä on vähän mineraaleja. Orgaanista ainesta kasaantuu alueilla hyvin vähän. Koska lämpötilat ovat korkeat, lahottajaorganismit ja kariketta syövät muurahaiset ja termiitit hajoittavat orgaanista ainesta melko nopeasti ja mineraaliravinteet imeytyvät samoin nopeasti takaisin kasvillisuuteen. Tämän vuoksi sademetsien mineraalit ovat sitoutuneet vahvasti kasvillisuuteen eivätkä maaperään.

Sademetsät ovat hyvin tuottavia huolimatta maaperän vähäisestä mineraalimäärästä. Kasvit sitovat paljon energiaa fotosynteesin avulla, koska auringon energiaa on paljon saatavilla eikä sademäärä rajoita kasvua.Sademetsien monimuotoisuus on kaikista kasvillisuusvyöhykkeistä tutkimattomin. Sademetsissä ei ole yhtä ainoaa vallitsevaa lajia, vaan lajeja on valtavasti. Niissä voi esim. liikkua helposti puolisen kilometria näkemättä kahta samaa puulajia.

Sademetsän puut ovat pääasiassa ikivihreitä kukkivia kasveja. Puiden juuret eivät ole syvällä maaperässä, vaan mahdollisimman lähellä maanpintaa, jossa on enemmän ravinteita ja kosteutta. Täysin kehittyneessä sademetsässä on ainakin kolme kasvillisuuskerrosta. Ylimmässä kerroksessa on korkeita puita, jotka voivat olla yli 50 metriä korkeita. Ne saavat auringonpaistetta suoraan lehvästöönsä. Keskikerroksessa on vielä runsasta lehvästöä, joka ehkäisee valon pääsyn alimmille kerroksille. Alimmassa kerroksessa elävät kasvit ovat sopeutuneet elämään varjossa. Tässä kerroksessa elää myös korkeidein puiden taimia. Alimmissa kerroksissa kasvillisuus ei ole tieheää, paitsi jokien rannoilla ja alueilla missä suuria puita on kaatunut.

Sademetsissä kasvaa myös valtavia määriä päällyskasveja, kuten orkideoita. Sademetsän eläimistöön kuuluvat maapallon suurimmat määrät hyönteis-, matelija-, ja sammakkoeläinlajeja. Lintulajeja on myös runsaasti ja linnut ovat usein hyvin värikkkäitä. Monet sademetsän nisäkkäät, kuten laiskiaiset ja apinat elävät ainoastaan puissa. Sen sijaan suurikokoisimmat nisäkkäät, kuten intian elefantti, asustavat maanpinnan tasolla.Sademetsiä on tuhottu paljon asumusten, viljelysten ja karjan laidunnuksen vuoksi. Varovaisten arvioiden mukaan sademetsät tuhoutuvat kokonaan vuosisadan puoleen väliin mennessä, ellei suuria suojelutoimenpiteitä panna käytäntöön. Biologit ovat tietoisia, että monet sademetsän lajit kuolevat sukupuuttoon, ennenkuin ne on edes löydetty.