Onko ilmastonmuutos uhka pesinnälle?

Arktikaksi kutsutaan pohjoisen arktisille alueille, pohjoisnavan ympäristöön muuttavien hanhien, kahlaajien ja vesilintujen näyttävää keväistä vaellusta. Vuosi vuodelta toukokuun puolenvälin jälkeen miljoonat linnut muuttavat pohjoisille pesimäalueilleen samoja reittejä pitkin. Muutto vyöryy Saimaan ja Laatokan välistä Salpausselkien harjuja myötäillen. Suomessa parhaimpia muuton tarkkailuun soveltuvia paikkoja on itäisen Suomenlahden rannikon niemenkärjissä ja saarissa. Suotuisten säiden vallitessa voi Porkkalanniemessä, Virolahdella ja Porvoon tienoilla seurata yhden päivän aikana satojentuhansien allien ja mustalintujen muuttoa. Valkoposki- ja sepelhanhet muuttavat kymmenientuhansien lintujen parvissa, ja varsin näyttäviä ovat myös tuhansien kahlaajien kevätmuuttoparvet.

Valtaosa muuttajista lentää itäisen Suomenlahden yli ja jatkaa vaellusta kohti pohjoisen tundraa Venäjän puolella. Toinen, itäistä muuttoreittiä pienempi vaellus kulkee lännemmässä Pohjanlahden rannikkoa myötäillen Jäämerelle, josta linnut pohjoista rannikkoa pitkin hajautuvat pesimäseuduilleen.

Keväinen vaellus on vaikuttava luonnontapahtuma, jota yhä useammat lintuharrastajat kokoontuvat keväisin seuraamaan. Näyttävin muutto kestää suotuisissa säissä vain muutaman tiiviin päivän.

Puurajan pohjoispuolella pesii noin 240 eri lintulajia, lintuyksilöitä on arvioitu olevan ainakin satoja miljoonia. Arktisella alueella pesii mm. lähes 10 miljoonaa hanhea ja noin 15 miljoonaa sirriä. Paikallisia lintuja ovat kiirunat, riekot ja korpit. Alueella on myös koko joukko vaeltavia lintuja.

Tulevaisuuden muuutoksia?

Ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa arktisten lintujen muuttoon ja pesintään nopeastikin. Lämpötilojen nousun myötä lintujen muuton ja pesinnän on jo nyt havaittu aikaistuneen. Toisaalta lämpö on pesinnälle suotuisaa. Tundra-alueen supistuminen saattaa aiheuttaa ongelmia siellä pesiville linnuille. Arktisia lajeja on tutkittu vielä jokseenkin vähän, joten on vaikea ennakoida niiden sopeutumista tulevaisuuden muutoksiin. Todennäköistä kuitenkin on, että arktiset lajit ovat pohjoisten alueiden nopean ilmastomuutoksen edetessä muita lintulajeja suuremmassa vaarassa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös lintujen muuttoon, sillä yhä useammat linnut voivat jäädä talvehtimaan entistä lähemmäs pesimäseutujaan. Lintujen syysmuutto ei muutoinkaan ole kevätmuuton veroinen tiivis ja näyttävä tapahtuma.