Mitä on kasvien brutto- ja nettotuotanto

Kasvien bruttoperustuotannolla (GPP, gross primary production) tarkoitetaan sitä energian määrää, mikä on kiinnittyy fotosynteesin aikana. Tämän vuoksi bruttoperustuotanto on se kokonaismäärä energiaa, mikä tiettynä ajanjaksona on kiinnitetty. Kasvit käyttävät kuitenkin osan tästä energiasta omaan soluhengitykseensä ja siten tämä käytetty energia täytyy laskea pois fotosynteesin kokonaistuotosta. Energiaa, jota jää jäljelle kasvin oman soluhengityksen jälkeen, kutsutaan nettoprimaarituotannoksi (NPP, net primary production), joka on siis se määrä biomassaa, mikä jää jäljelle, kun kasvin oma soluhengitys lasketaan pois kasvin tuottamasta energiasta. Nettoprimaarituotanto on se määrä energiaa, mikä on itseasiassa sisältyneenä kasvien kudoksiin sen kasvaessa.

Nettoprimäärituotanto = bruttoprimäärituotanto – soluhengitys(kasvin kasvu) (fotosynteesin kokonaismäärä)Kuluttajien käytössä on ainostaan nettoprimäärituotannon energia ja oikeasti he käyttävät tästä vain osan. Sekä brutto- että nettoprimäärituotannon määrät voidaan esittää kilokaloreina neliömetrillä vuodessa tai kuiva-ainepainona neliömetrillä vuodessa.

Monet asiat vaikuttavat tuottavuuteen. Esim. toiset kasvit sitovat hiilidioksiidia tehokkaammin kuin toiset. Ympäristötekijät kuten auringon energia, ravinteiden määrä ja veden saatavuus vaikuttavat myös tuottavuuteen.Ekologit käyttävät erilaisia menetelmiä mitatakseen kasvien tuottavuutta. menetelmän valinta riippuu siitä mitataanko brutto- vai nettoprimäärituotantoa. Eri ekosysteemeissä käytetään myös eri menetelmiä, mutta huolimatta siitä, mitä menetelmää käytetään, eri alueiden nettoprimäärituotantoja on mahdollista verrata keskenään.