Mikä ovat tilannepuheet?

Tilannepuheiksi sanotaan lyhyitä puheenvuoroja, jotka liittyvät tapahtumien taitekohtiin. Jotain uutta on alkamassa tai päättymässä, tai yhteisöön on tullut uusi henkilö tai vierailija. Rakennus on ehkä valmistunut ja harjannostajaisissa pidetään puhe. Sanat saattelevat uuteen vaiheeseen.

Tilannepuheet voivat olla tilanteen mukaan viihdyttäviä, informatiivisia tai kontaktia hakevia. Ne voivat olla kaikkea tätä yhdessä. Monille tilannepuheille on olemassa vakiintunut muotonsa, jonka raameihin sanat harkitusti sovitetaan. Tilannepuheen ei tarvitse olla tylsä vaan parhaat puheet nokkeline sanakäänteineen muistetaan kauan.

Tilannepuhe ottaa aina huomioon läsnä olevat henkilöt, huomioi itse tilanteen ja sen erikoisluonteen ja muistuttaa kuulijoita tilanteen merkityksestä kaikille. Tilannepuhe luo yhteishenkeä tilanteessa olevien kesken. Usein tilannepuheen yhteydessä nostetaan maljat ja taputetaan käsiä. Tämä on puheen rituaaliosaa, johon kaikki voivat osallistua.

Tilannepuheet voivat olla myös hyvin vapaita, mm. ystäväjoukon pöytäpuhe. Jos taas vihitään rakennus käyttöön, annetaan kuulijakunnalle tietoa tilannetta edeltäneistä tapahtumista. Merkkipäiväpuheet ovat hyvin henkilökohtaisia juhlinnan kohteelle.