Mitä on lähdekritiikki?

Kaikki ei ole totta mitä lehdissä lukee, opetettiin koulussa ennen. Tutkimusten mukaan kriittinen lukeminen ja oman mielipiteen muodostaminen luetusta on nykylukiolaisille vaikeaa. Mediakriittisyyttä on peräänkuulutettu myös peruskoulun opetussuunnitelmaan. Luetun ytimen löytäminen ja oman mielipiteen muodostamisen vaikeus voivat tosin olla aikuisillekin hankalia asioita.

Lähdekritiikki tarkoittaa tietolähteen luotettavuuden arviointia. Kuinka sitten voin harjoittaa lähdekritiikkiä? Ensimmäisenä kannattaa kysyä, keneltä tai mistä tieto on peräisin. Internetissä liikkuu paljon tietoa, mutta on hyvä tarkistaa sen alkuperä. Iltapäivälehtien tieto ei ole verrattavissa tieteellisen julkaisun sisältöön. On myös hyvä aina kysyä, onko kirjoittaja tai esittäjä asiantuntija aiheessaan.

Tieto voi myös olla vanhentunutta. Yli kymmenen vuotta vanhojen kirjojen historiaa käsittelevä osuus ei välttämättä ole vanhentunut, mutta ajankohtaista tietoa yhteiskunnan kehityslinjoista niistä ei löydy.. Kannattaa etsiä mahdollisimman uutta tietoa. Usein sitä on myös alan lehdissä.

Yhtenä osana lähdekriittisyyteen kuuluu arvioida tiedon merkitystä. Kaikki tieto ei ole kaikille tarpeellista vaan on osattava valita itselle tärkeä tieto omiin tarpeisiin. Tietoa on maailmassa niin paljon, ettei kukaan voi elämänsä aikana omaksua siitä kuin murto-osan. Valikointi on kriittisen ajattelun perustaitoja.