Mitä on sanaton eli nonverbaali viestintä?

Nonverbaalilla eli sanattomalla viestinnällä tarkoitetaan yleisesti ottaen eleitä ja ilmeitä, joita puhuja käyttää puheensa tukena tai jopa sen tilalla. Nonverbaali viestintä ilmaisee usein puhujan asennetta sanomaansa tai muita ihmisiä kohtaan; se on myös tärkeä kanava, jonka kautta annetaan palautetta puhekumppanille: hymyt ja päännyökäytykset rohkaisevat puhujaa jatkamaan, otsanrypistys puolestaan kielii täysin päinvastaisesta palautteesta.Toisin kuin voisi olettaa, nonverbaalilla viestinnällä on viestintätilanteessa hallitseva asema sanalliseen eli verbaaliin viestintään verrattuna, sillä nonverbaali viesti voi jopa kumota sanallisen viestin. Tämä johtuu siitä, että kuulija luottaa vaistomaisesti enemmän näkemäänsä kuin kuulemaansa ja juuri tästä syystä nonverbaaleja viestejä on usein vaikea teeskennellä. Muita nonverbaalissa viestinnässä käytettyjä välineitä eleiden ja ilmeiden lisäksi ovat muun muassa katse, kosketus, äännähtelyt, etäisyys puhekumppaniin sekä erilaiset merkit ja symbolit. Myös puheen rytmi, korkeus ja voimakkuus muodostavat tärkeän, sanattoman viestintäkanavan. Nonverbaalit viestit vaihtelevat jonkin verran kulttuurista riippuen, ja tämä voi aiheuttaa ongelmia ihmisten kohdatessa: esimerkiksi yhdessä kulttuurissa ystävällisiksi luokitellut käsimerkit voivat tarkoittaa jossakin toisessa kulttuurissa jotakin hävytöntä. Yleisesti ottaen olemme hyvin herkkiä lukemaan nonverbaaleja viestejä, toisinaan jopa asiaa sen koommin itse tiedostamatta.