Miten teen haastattelun?

Haastattelu on yksi tapa saada ajankohtaista, tuoretta tietoa. Tieto ja käytännöt muuttuvat koko ajan Suoraan asiantuntijoilta tulee tuorein tieto. Ihmiset ja heidän elämänsä ja mielipiteensä kiinnostavat meitä sinänsä muutenkin. Yhteiskunnan eri alojen toimijoita haastattelemalla saamme ymmärrystä yhteiskunnan ilmiöistä. Hyvät haastattelut luovat myös tärkeää yhteisyyden kokemusta sekä auttavat ymmärtämään erilaisuutta.

Mutta miten pitäisi toimia hyvän haastattelun aikaansaamiseksi? Ykkösasia haastattelussa on valmistautuminen. Asiaan perehtyminen ja kysymysten laatiminen on pohjatyötä, joka kannattaa tehdä huolella. Kysymykset on hyvä lähettää etukäteen myös haastateltavalle. Jotta kysymyksiin saisi muitakin kuin myöntäviä ja kieltäviä äännähdyksiä, on parempi kysyä avoimia kysymyksiä, kuten ”Mitä mieltä olet alueesi liikennejärjestelyistä?” Avoimet kysymykset saavat haastateltavan puhumaan. Suljetut kysymykset, joissa valitaan jokin vaihtoehto tai joihin voi vasta vain kyllä tai ei, sopivat paremmin joukkokyselyihin.

Jo haastattelupyyntöä haasteltavalle esitettäessä on hyvä kertoa, mihin haastattelu tulee, miksi se tehdään ja mistä asioista halutaan kommentteja. Haastattelusta tehty juttu annetaan haastateltavan tarkastettavaksi ennen julkaisemista.

On hyvä miettiä haastattelutekniikkaa. Kirjoittaminen ylös puheen mukaan voi joskus toimia mutta joskus sanelukoneen olemassaolo helpottaa haastattelun tekemistä. Nauhaa voi kuunnella ja purkaa rauhassa. Nauhoittamiseen on aina kuitenkin pyydettävä lupa etukäteen.

Haastattelun jälkeen haastateltavalle on kohteliasta lähettää kiitoskirje.