Millaisia pelkoja raskaus saattaa aiheuttaa?

kaskausaikana odottavan äidin mielessä liikkuu usein monenlaisia pelkoja. Useimmat pelot liittyvät jollakin tavalla synnytykseen, lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä myös omaan jaksamiseen ja selviytymiseen niin raskausajasta kuin synnytyksestäkin. Pelot ovat varsin luonnollisia, eivätkä ne koettele suurinta osaa kovin voimallisesti. Joidenkin odottavien äitien kohdalla pelot voivat kuitenkin kasvaa ylivoimaisen suuriksi ja raskaiksi. Jopa siinä määrin, että pelot alkavat hallita jollakin tavalla normaalia elämää. Joskus pelot siirtyvät mukana uniinkin, joten lepotilakin häiriintyy.

Ensimmäistä lastaan odottavilla pelot liittyvät hyvin usein juuri synnytykseen. Kun asiasta ei ole aikaisempaa kokemusta, se saattaa mietityttää ja pelottaakin. Joskus pelot heräävät kuitenkin vasta toisen tai jokin myöhemmän raskauden aikana. Aikaisempi huono synnytyskokemus voi altistaa peloille. Synnytyksessä saatetaan pelätä itse synnytystilannetta. Kuinka kestän kivun? Repeänkö? Selviänkö alatiesynnytyksen aiheuttamasta kivusta? Joskus mielessä voivat pyöriä jopa kuolemankuvat, kun tilanne kuvitellaan niin kestämättömäksi. Myös lapsen selviäminen synnytyksestä pelottaa ja askarruttaa. Entä jos kaikki ei sujukaan normaalilla tavalla ja lapsi vammautuu? Lapsen terveys mietityttää.

Pelko saattaa tuntua naisesta hyvin hävettävältä. Siksi siitä ei edes uskalleta puhua kenellekään. Pelko kasvaa möykkynä omassa itsessä myllertäen ajatuksissa yhä enemmän. Erilaiset raskauden aikana ilmenevät kivut omassa ruumiissa voivat kasvattaa pelkoja entisestään. Mitä tämä pistely mahassa on? Onkohan jokin vialla? Pelko tuntuu aivan liian yksityiseltä, eli sitä ei voi edes jakaa ystävien kanssa.

Apua pelkotiloihin

Raskauden aikana peloista kärsivän naisen kannattaa muistaa, että pelot ovat ensinnäkin hyvin yleisiä ja aivan luonnollisia. Niissä ei ole mitään hävettävää. Pelkojen kanssa ei kannata kuitenkaan jäädä yksin aprikoimaan, vaan asioita voi jakaa esimerkiksi Internetin kautta synnytyspeloista kärsivien äitien omalla sähköpostilistalla. Näin odottava äiti huomaa, ettei hän suinkaan ole pelkojen kanssa yksin. Vertaistuki voi olla varsin korvaamatonta ja tärkeää. Neuvolassa voi yhtä lailla keskustella peloistaan terveydenhoitajan kanssa. Joissakin sairaaloissa on myös pelkopoliklinikoita synnytyspeloista kärsiville. Joskus pelkopoliklinikan lääkärikäynnin kautta asiat saattavat saada uudenlaisen merkityksen ja pelot ikään kuin vetäytyvät kasaan.

Kaikenlainen tiedon saaminen – synnytyksestä, lapsen kehityksestä, raskauden etenemisestä sen eri vaiheineen ja siihen kuuluvine oireineen kasvattaa luottamusta ja pienentää pelkojen määrää. Odottavan äidin kannattaakin siis perehtyä alan kirjallisuuteen ja syventää ehdottomasti tietämystään. Synnytys kulkee omia latujaan ja luonto hoitaa latujen kunnossapidon, eli synnyttäjä ei voi koskaan varautua täysin synnytyksen kulkuun. Tiedon avulla voi kuitenkin ennakoida monia asioita ja kohdata ne tilanteen tullen hyvin valveutuneena ja rohkein mielin.

Odottavan äidin kannattaa käydä tutustumassa synnytyssairaalaan ja synnytyssaliin ennalta. Tavallisesti synnytyssairaalaan pääsee vierailemaan ja tutustumaan raskausajan loppuvaiheessa. Kun raskaana oleva nainen voi nähdä konkreettisesti synnytyssalin ja siellä olevat laitteet ja välineet, se rauhottaa kummasti mieltä. Synnytyssuunnitelman voi myös tehdä ennalta, vaikkei synnytys sitten menisikään aivan kaikkien suunnitelmien mukaan. Kivunlievitystä kannattaa miettiä etukäteen ja perehtyä erilaisiin kivunlievitysmenetelmiin. Vaikka omaa kipukynnystään onkin varsin hankala arvioida ennen varsinaista synnytystilannetta, on hyvä kuitenkin listata omat toiveet kivunlievityksen osalta, jotta niitä voi tarpeen tullen ottaa helposti käytäntöön.

Joskus odottava äiti saattaa pohtia ja pelätä sitäkin, menettääkö hän oman itsensä hallinnan kokonaan synnytyshetkellä. Sekin on aivan luonnollista pohdiskelua, mutta tavallisimmin tositilanteen ollessa päällä tällaiset ajatukset katoavat kokonaan. Myöhemmin äiti ehkä itsekin ihmettelee ajatuksen saamaa suurta tilaa mielessään. Raskaus ja synnytys on hyvä ottaa vastaan avoimin mielin ja asiat tiedostaen, mutta minkäänlaiseen paniikkiin ei ole syytä joutua. Apua joka tapauksessa on tarjolla, jos pelkokerroin kaataa väkisinkin odottajan alleen.