Miten epilepsia vaikuttaa raskauteen ja synnytykseen?

Kun epilepsiaa sairastava nainen tulee raskaaksi, raskausaikaan saattaa liittyä hyvin paljon erilaisia ennakkoluuloja. Kuitenkin raskausaika sujuu useimmilta kaiken kaikkiaan hyvin ja lapset syntyvät hyvävoimaisina ja terveinä. Epileptikon raskaus kuuluu joka tapauksessa riskiryhmään. Raskauden huolellinen suunnittelu ja raskausajan tiivis seuranta takaavat kuitenkin onnistuneet edellytykset hyvälle raskaudelle, jonka aikana ei ole sen enempää ongelmia kuin raskausaikana yleensäkään.

Epileptikon oikeanlainen lääkitys räätälöidään raskauden ajaksi neurologin vastaanotolla. Joissakin tapauksissa lääkehoito voidaan yrittää jopa katkaista joksikin aikaa raskautta suunniteltaessa. Neurologi kartoittaa tilanteen raskautta suunnittelevan kannalta kaikilta osin, joten on syytä muistaa tämä mahdollisuuksien mukaan jo hyvissä ajoin. Monissa tapauksissa epileptikon lääkitystä ei voi kokonaan lopettaa missään vaiheessa. Epileptiset kohtaukset ja kohtauksiin liittyvät mahdolliset tapaturmat voivat vahingoittaa sikiötä. Monien lääkkeiden yhtäaikainen käyttö ja liian korkeat lääkeainepitoisuudet saattavat aiheuttaa sikiön kehitysvaurioita, joten lääkehoito raskausajalle on varsin tarkasti suunniteltava toimenpide.

  1. Raskautta suunniteltaessa on syytä kartoittaa myös sekä isän että äidin suvuissa esiintyneet mahdolliset kehityshäiriöt. Riski kehityshäiriöihin saattaa kasvaa sukurasituksen myötä, jos epilepsiatapauksia löytyy suvusta. Terveellinen ruokavalio ja hyvä kunto ovat raskautta suunnittelevalle epilepsiaa sairastavalle oleellisia asioita. Tupakan ja alkoholin käyttö on syytä lopettaa ja naisen on parasta huolehtia siitä, että hän saa tarpeellisen määrän unta päivittäin. Kaikin puolin terveisiin elämäntapoihin kannattaa siis siirtyä &8211; mikäli elämäntavoissa löytyy joitain epäkohtia ja parantamisen varaa - jo raskauden suunnitteluvaiheessa.
On todettu, että epilepsiaa sairastavan naisen epileptisten kohtausten tiheys ei yleensä kasva raskauden aikana. Kuitenkin noin kolmanneksella kohtauksia voi olla enemmän nimenomaan juuri raskausaikana. Unenpuute ja psyykkiset tekijät saattavat laukaista kohtauksia enemmän kuin aikaisemmin. Epilepsiaa sairastava odottava äiti saattaa huolehtia liikaa esimerkiksi siitä, kuinka hänen nauttimansa lääkkeet vaikuttavat loppujen lopuksi sikiöön. Pahimmassa tapauksessa hän voi alkaa laiminlyödä lääkkeiden ottamista, jolla on puolestaan haitallisia seurauksia.

Tutkimusten valossa on näyttöä siitä, että epilepsialääkitys saattaa aiheuttaa foolihapon saannin puutteita. Siksi odottajan olisikin turvattava riittävä foolihapon saanti nauttimalla esimerkiksi valmistetta, jolla turvataan riittävä saanti jo muutama viikko ennen suunniteltua raskautta ja raskausaikana.

Epilepsiaa sairastavan äidin sikiön kehitystä ja vointia seurataan tiheästi äitiyspoliklinikalla. Loppuraskauden aikana valitaan synnytystapa. Äidin vointia, mahdollista kohtaustiheyttä ja lääkeainepitoisuuksia seuraa raskauden ajan useimmiten neurologi. Lääkityksen tehostaminen raskausajan loppuvaiheessa voi olla paikallaan, jotta vältytään epileptisiltä kohtauksilta synnytyksen aikana. Kohtausriski kasvaa synnytystapahtumassa, koska nainen joutuu ponnistelemaan silloin omilla äärirajoillaan. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että kohtaukset synnytyksissä ovat varsin harvinaisia.

Epileptikot synnyttävät alateitse yhtä lailla kuin muutkin odottajat ja keisarinleikkauksiin päädytään yleensä vaan niissä tapauksissa, joissa synnytykseen tuntuu liittyvän jokin suurempi komplikaatioriski. Raskausmyrkytysoireita ja ylimääräisiä verenvuotoja epilepsiaa sairastavilla odottajilla tavataan useammin kuin muilla odottajilla.