Japanilaisia runotyyppejä

Tanka- sekä haikuruno ovat japanilaisen runouden tunnetuimpia muotoja. Molemmat runotyypit kuuluvat syllabiseen mittasysteemiin, joka perustuu tavujen lukumäärään. Tankaruno koostuu viidestä säkeestä, joissa on yhteensä 31 tavua. Nämä tavut jakaantuvat riveille seuraavasti: 5-7-5-7-7. Haikurunossa taas on kolme säettä, joilla tavut jakaantuvat: 5-7-5. Molempien runotyyppien suppea koko pakottaa kielen tiiviyteen.

Suomalaisista runoilijoista muun muassa Eila Kivikk´ahoon kirjoittanut runsaasti tanka- ja haikurunoja.