Muutos runon puhujan suhtautumisessa

Asennonvaihdokset ovat osa runon puhetilannetta ja koskevat runon puhujaa. Asennonvaihdoksessa runon puhuja vaihtaa omaa minäkuvaansa, suhdetta ympäröivään maailmaan, suhdettaan aikaan tai suhtautumistapaansa johonkin muuhun. Joskus runon puhuja ikään kuin näyttelee toista henkilöä ja lainaa jonkun toisen puhetta. Myös nämä tapaukset ovat asennonvaihdoksia.

Asennonvaihdoksia saattaa olla vaikeaa huomata. Usein omituisilta vaikuttavat kohdat runoissa saattavat olla juuri asennonvaihdoksia, joten käsitteen tunteminen voi auttaa runon ymmärtämistä ja tulkintaa.