Kielikuva vakiintuneella merkityksellä

Symbolit ovat eräs kuvallisuuden laji. Symbolit ovat vertauskuvia, joille on kehittynyt tietyn kulttuurin piirissä enemmän tai vähemmän tunnettu merkitys. Myös kirjailijalle voi kehittyä oma, tuotannon sisäinen symboliikka. Länsimaissa tunnettuja symboleita ovat esimerkiksi musta surun värinä, risti kärsimyksen symbolina, tie elämän ja sydän rakkauden symbolina. Hans Biedermannin Suuri symbolikirja on oiva, kattava symboleiden hakuteos.