Mukana luomassa merkityksiä

Kirjallisuudentutkimuksessa motiivilla on arkikielestä selvästi poikkeava merkitys. Motiivilla tarkoitetaan sellaista teoksessa toistuvaa elementtiä, joka on merkittävä teoksen teeman tai rakenteen kannalta. Motiiveja voivat olla esimerkiksi tietyn henkilöt, värit, esineet tai aatteet. Toistuviin aineksiin on hyvä kiinnittää huomiota. Kuitenkin on pidettävä mielessä, ettei kaikella toistolla haeta mitään erityistä pinnanalaista merkitystä.

Motiivi liittyy kiinteästi teoksen teemaan, mutta on teemaan verrattuna paikallisempi, eikä välttämättä toistu läpi koko teoksen. Teeman ja motiivin välinen raja on kuitenkin häilyvä, eikä yksimielisyyteen termeistä tai niiden sisällöistä ole tutkijoiden parissa päästy. Motiivin alalajeja ovat muun muassa henkilö-, johto- ja tilannemotiivit.

Motiivien löytäminen teoksesta ja ainakin niiden tulkitseminen voivat osoittautua hankalaksi. Motiivit tuovat kuitenkin oman mielenkiintoisen lisänsä kirjallisuuden tulkintaan. Motiiveilla on tapana myös kiinteyttää teoksen rakennetta. Ne myös toistuvat usein eri teoksissa ja eri yhteyksissä ja rakentavat näin yhteyksiä eri asioiden välille niin yhden teoksen sisällä kuin koko kirjallisuuden kentälläkin.