Vertaus ilman kuin-sanaa

Metafora on keskeinen kuvallisuuden laji. Metafora on vertaus, josta kuin -sana on jätetty pois. Esimerkiksi ilmaus Rakkautemme on kuin ikuinen lähde on vertaus, mutta Rakkautemme on ikuinen lähde taas metafora. Metafora eroaa symbolista siinä, että kun symboli perustuu kiinteään merkitykseen, metafora luo uusia rinnastuksia.

Metaforia esiintyy kirjallisuuden lisäksi hyvin paljon myös arkikielessä. Metaforat ovat kuitenkin vakiintuneet sanonnoiksi, joita emme ajattele mitenkään poikkeavaksi kielenkäytöksi. Esimerkkejä tällaisesta arkikielen metaforallisuudesta ovat vaikkapa puuron silmä (silmähän on ihmisen näköelin, eikä puurolla ole tällaisia näköelimiä), tulenpalava kiire (kiireeseen ei oikeasti liity tulta) sekä särkynyt sydän (sydän ei ole oikeasti rikki, eikä se ”rikkoutuessaankaan” säry niin kuin esimerkiksi lasi tekee).

Metaforan alalajeja on muun muassa metonymia.