Teoksen toimijat

Kirjan henkilöt ovat sen toimijoita. Henkilöistä yksi tai useampi nousee yleensä päähenkilöksi. Jossain kirjassa voi olla hyvinkin monta eri päähenkilöä. Yleensä päähenkilö ei ole sama asia kuin teoksen kertoja, mutta minämuotoisessa, monologiin kirjoitetussa teoksessa näin on.

Päähenkilön lisäksi teoksessa on sivu- ja taustahenkilöitä. Raja on liukuva. Sivuhenkilöt ovat tärkeämpiä, ne toimivat teoksessa päähenkilön ohella ja vaikuttavat päähenkilöön ja kirjan tapahtumiin. Taustahenkilöt ovat yleensä vain statisteja. Niillä ei ole oleellista osaa teoksen toimijoina. Myös taustahenkilöt on kuitenkin teoksessa jostain syystä ja vaikuttavat teoksen luomaan kokonaisuuteen, joten niitäkään ei kannata tyystin sivuuttaa.

Toisissa kirjoissa henkilöt ovat hyvin tärkeitä, monimutkaisia ja syvälle rakennettuja kokonaisuuksia. Toisissa taas teoksen tapahtumat ovat henkilöitä tärkeämpiä. Henkilökeskeisen teoksen henkilöitä voi analysoida kuten eläviäkin ihmisiä: Miten ne toimivat ja miksi? Mitä ne yrittävät saavuttaa? Mikä on niille tärkeää ja mikä ei? Teoksessa, jossa henkilöt ovat tapahtumille alisteisia, henkilöhahmot on usein rakennettu vain muutaman piirteen varaan tai tiettyihin rooleihin, joita voivat olla esimerkiksi naistenmies, ahne, sorrettu ja niin edelleen.

Jotta henkilöhahmosta rakentuisi kompleksinen, elävän ihmisen kaltainen kokonaisuus, on lukijan usein päästävä tarkkailemaan myös henkilön ajatusmaailmaa ulkoisten tekojen lisäksi. Esimerkiksi kertojan tekemän suoran määrittelyn lisäksi henkilöhahmoa rakentavat kaikki hänen tekonsa, sanomisensa, hänen puheensa tyyli ja esimerkiksi hänen asuntonsa siisteys ja muu ympäristö.