Mikä on teoksen perusajatus?

Kirjallisuudessa teemalla tarkoitetaan yleensä teoksen johtoaihetta tai perusajatusta. Teema on se, mistä teksti kertoo syvimmällä tasollaan. Teoksen aihe taas on se, mistä teos konkreettisesti kertoo. Esimerkiksi Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen aiheena ovat Jukolan veljesten elämänvaiheet, mutta teoksen teemaksi voisi tulkita esimerkiksi vastakkainasettelun luonnon ja kulttuurin välillä. Yleensä teema on jokin abstrakti idea, kuten esimerkiksi onneton rakkaus, turhamaisuus tai vieraantuneisuus. Teeman hahmottaminen vaatii lukijalta lähes aina jonkin asteista tulkintaa.

Teeman käsite on käytössä myös esimerkiksi musiikissa ja kuvataiteissa, mutta hieman eri merkityksessä.