Kuvallisuuden laji

Allegoria on eräs kuvallisuuden laji kirjallisuudessa. Allegoriat ovat usein muodoltaan kertovia, ja runo tai teksti kokonaisuudessaan voi olla allegoria. Allegoriassa käsitteet ilmaistaan kuvien, kuvausten ja tarinoiden muodossa. Allegoriaa voidaan pitää moninkertaisena symbolina, jossa useat eri symbolit yhdistyvät. Allegoria ei aina välttämättä avaudu lukijalle, eikä lukija tällöin keksi kertomuksen vertauskuvallista merkitystä. Allegorian ja symbolin välinen raja on liukuva. Esimerkiksi monet Raamatun kertomukset ja vanhat kansantarinat ovat allegorisia.