Tapa rikkoa kronologia

Ennakointi eli prolepsis on teoksen aikajanalla tapahtuva kronologian rikkominen eli Gérald Genetten termein anakronia. Ennakoinnissa tapahtumat kerrotaan aikaisemmin kuin ne kronologiassa tapahtuisivat. Kun kronologinen tapahtumien järjestys on abc, ennakointia on kertoa tapahtumista järjestyksessä cab. Ennakointia on esimerkiksi kertoa teoksen alussa, kuinka lopuksi käy, esimerkiksi miten päähenkilö tulee kuolemaan. Ennakointi on vahva, koko teoksen ideaa muuttava keino, sillä kun lukija tietää lopputuloksen jo alkuvaiheessa, hän kiinnittää huomiota aivan eri asioihin kuin pähkäillessään, mitenkähän teos tulee päättymään. Teoksen, jossa alussa paljastetaan lopputulos, on oltava alusta alkaen hyvin mielenkiintoinen, että se saa pidettyä yllä lukijan mielenkiinnon teoksen loppuun saakka.

Ennakointi on takautumaa harvinaisempi tapa rikkoa kronologia.