Kuka runossa on äänessä?

Ääntä, joka runossa puhuu kutsutaan usein runon puhujaksi. Runo nähdään usein puheena, joten puhuja on osuva ilmaus verrattuna proosan kertojahahmoon. Tällä äänelle on paljon muitakin nimityksiä, riippuen teoriasta ja äänen ominaisuuksista. Runossa ei välttämättä ole selkeitä tapahtumia, joten runon puhuja voi vain välittää tunnelmia ja mielikuvia ja kuvata jotain asiaa. Runon puhuja voi olla läsnä runossa minä- muotoisena lyyrisenä minänä. Runon puhujaa luonnehtivat lähes kaikki runon aines, kuten runomitta, tauot, riimitys, kuvallisuus... Runon puhuja voi myös vaihtaa suhtautumistaan kesken runon, jolloin kyse on asennonvaihdoksista.