Missä ja milloin runo tapahtuu?

Lyriikan ajatellaan olevan puhuttua, siksi sitä käsiteltäessä käytetään termejä kuten puhuja ja puhetilanne. Runon puhetilanteella tarkoitetaan asioita, jotka jollain tavalla kertovat siitä, milloin runo tapahtuu ja miten. Useimmiten runon puhumisajankohta on nyt-hetki. Runon puhumisajankohtaan viittaavia aineksia kutsutaan deiktisiksi. Niitä ovat esimerkiksi ensimmäiset ja toiset persoonat: minä, me ja sinä ja te ja aikaa ja paikkaan viittaavat sanat, kuten täällä ja tuolla, eilen, tänään ja huomenna.