Tavallisin tapa rikkoa kronologiaa

Takautuma (myös takauma) eli analepsis on ennakoinninohella tapa rikkoa teoksen kronologiaa. Takautumassa tapahtuma, joka on tapahtunut aikaisemmin, kerrotaan vasta sen jälkeen tapahtuneen jälkeen. Kun normaali järjestys on abc, takaumassa tapahtumat kerrotaan järjestyksessä bca. Takautuma on melko yleinen kirjallisuuden keino. Usein teoksissa esimerkiksi muistellaan aikuisen henkilön lapsuutta tai haetaan menneistä tapahtumista syy-seuraus-suhteita nykyisyyteen.

Takautuman ja ennakoinnin toisistaan erottamista varten on pohdittava, mikä on teoksen nykyhetki. Takautumat ja ennakointi ovat poikkeamia tästä nykyhetkestä. Usein poikkeama on vain lyhyt hyppäys isommassa kokonaisuudessa, mutta toisinaan nykyhetki ja poikkema voivat olla sivumäärältään yhtä laajoja. Tällöin niiden välistä suhdetta on vaikea määrittää.