Mitä on vertaus?

Vertaus eroaa metaforasta siinä, että kun metaforassa kaksi asiaa vaihtaa ominaisuuksia keskenään, niin vertauksessa kahta asiaa vain verrataan toisiinsa. Vertauksen kyseessä ollessa ei siis tapahdu muodonmuutoksia. Vertauksen tunnistaa konjunktiosta kuin.

Tomi Sonsterin säe ”Syntymämerkit irtoilevat kuin kuivat räät” on vertaus. Kyseisessä säkeessä vertaus on tehokas tapa sanoa, että syntymämerkit ovat heikosti ihossa kiinni. Metafora ”Syntymämerkit ovat kuivia räkiä” ei olisi yhtä tehokas juuri tuohon tarkoitukseen. Kun metafora jättää usein enemmän tulkinnanvaraa, toimii vertaus havainnollistavana ja tyhjentävänä keinona. Molempia tarvitaan.