Mitä on proosaruno?

Proosaruno on runo, joka näyttää proosakatkelmalta. Sitä ei ole jaettu erimittaisiin säkeisiin, vaan rivit ovat yhtä pitkiä. Arkikielessä proosallisella tarkoitetaan joskus arkipäiväistä. Runo ei ole kuitenkaan proosaruno, vaikka se olisi sisällöltään kuinka arkipäiväinen, jos se on ladottu säkeisiin. Proosaruno on kuitenkin usein kieleltään arkisempi kuin runo.

Muuten proosaruno muistuttaa enemmän runoa kuin proosaa. Sillä on runomainen kuvakieli, ja se hyödyntää rytmiä ja melodiaa - kuten runokin. Lisäksi proosarunossa erityisen runomaista on lyhyt muoto.

Esimerkiksi Saila Susiluoto on kirjoittanut pelkkiä proosarunoja sisältäviä kokoelmia, joista uusin on nimeltään Auringonkierto (2005).