Kenellä on lunastusoikeus osaomistustilanteissa?

Jos kaavatontilla omistajina on useampi henkilö, on osaomistajilla mahdollisuus lunastaa kaavatontin toiselle kuuluva alue. Jos halukkaita lunastajia on enemmän kuin yksi, on etuoikeus sillä osaomistajalla, jolle kuuluu ennestään tontin arvokkain osa.

Tonttiosan lunastuslain tarkoitus on mahdollistaa rakentaminen tontille. Mikäli sitovan tonttijaon mukaisista osaomistajista kukaan ei ole halukas lunastamaan tonttia itselleen, voi kunta lunastaa tontin haltuunsa vuoden kuluttua tonttijaon voimaantulosta.