Mitä tontin ostajan kannattaa huomioida?

Tonttikauppaan ei pidä rynnätä suin päin. Myyjän ja ostajan on sovittava monista asioista ennen varsinaista kaupantekoa. Kiinteistöä koskevat asiakirjat on syytä käydä läpi suurennuslasin kanssa.

Myyjällä on ennen kaupan vahvistamista velvollisuus ilmoittaa ostajalle kaikista sellaisista seikoista, joilla on oleellista merkitystä kaupan syntymisen kannalta. Esimerkiksi maan saastuneisuudesta on informoitava ostajaa.

Ostajan on myös omalta osaltaan tarkastettava kiinteistö ennen kaupan solmimista. Ostaja ei voi jälkikäteen esittää vaatimuksia sellaisten puutteiden tähden, jotka hänen olisi huolellisen tarkistuksen avulla voinut ajoissa havaita.

Jos kaupanteossa käytetään kiinteistövälittäjää, tulee kiinteistön omistajan kertoa välittäjälle kaikki tonttia koskevat oleelliset tiedot. Kiinteistövälittäjää koskevat monet laissa määrätyt asetukset siinä missä yksityistäkin tontin myyjää.