Miten tonttijako suoritetaan?

Kunta laatii ja hyväksyy alueidensa tonttijaon. Tonttijako voi olla joko sitova tai ohjeellinen. Sitovaa tonttijakoa käytetään rakennustehokkuuden edistämiseksi sekä selkeän kiinteistöjärjestelmän saavuttamiseksi. Kaupangeissa käytetään usein sitovaa tonttijakoa.

Erillistä tonttijakoa suunniteltaessa kunta kuulee tonttijakoalueen kiinteistön omistajia. Jossain tapauksissa myös viereisten kiinteistöjen haltijoita voidaan kuulla ennen päätöksen tekoa. Tonttijaon perusperiaatteisiin kuuluu, että tontti rajoittuu katualueeseen. Erityisen syyn nojalla tontti voi kuitenkin rajoittua muuhunkin yleiseen alueeseen, jonka kautta tontille on olemassa ajokelpoinen yhteys. Tontit muodostetaan muodoltaan ja kooltaan sen kaltaisiksi, että se on tonttien käytön, rakentamisen ja teknisen huollon kannalta tarkoituksenmukaista.