Miten rantoja kaavoitetaan?

Suomen rantaviivasta noin 15 prosenttia on kaavoitettu. Rantojen kaavoitus aloitettiin jo 1960-luvulla. Suurin osa kaavoituksesta koskee mökkejä, mutta myös vakituiset asunnot sisällytetään kaavoituksen piiriin.

Kaavoituksen tavoitteena on luonnon ja maiseman suojelu. Samalla kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä. Kuntien alueella rantojen käyttöä ohjataan yleis- ja asemakaavoilla, kun taas maakunnissa on käytössä maakuntakaava.

Yleiskaavaa yksityiskohtaisempaa asemakaavaa käytetään silloin, kun tietyllä rantaviivalla on paljon asumuksia tai kun taajamat ulottuvat rantaan saakka. Yleiskaavaa käytetään suurten kokonaisuuksien ja merkittävien suojelutavoitteiden hallintaan.