Millä perusteella tontin hinta määräytyy?

Maan hintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Tärkeimpiä seikkoja ovat sijainti, tontin käyttötarkoitus ja siihen kuuluvat rakennusoikeudet sekä asemakaavoitus. Valmis rakennuspaikka, joka ei vaadi investointeja rakennuskuntoon saattamiseksi, on aina arvokkaampi kuin sellainen maa-alue, joka vaatii muokkausta ennen rakennustöiden aloittamista.

Tonttia myytäessä on syytä käyttää sen hinnan määritykseen markkina-analyysiä ja kauppahintatilastoja. Varsinkin arvokkaiden tonttien kaupassa on hyvä kääntyä poikkeuksetta asiantuntijan puoleen. Tätä tarkoitusta varten on erityisiä kiinteistöarvioijia, mutta myös kiinteistövälittäjiltä saa hyödyllistä informaatiota maksua vastaan.

Tonttien hintataso vaihtelee kunnittain hyvinkin suuresti. Myös kunnan sisällä tonttien hintaerot saattavat sijainnista riippuen olla merkittäviä. Pääsääntönä voidaan sanoa, että kaavoittamattoman ja kaavoitetun maa-alueen hintaero on aina huomattavan suuri.