Onko kahdenkeskinen kiinteistökauppa pätevä?

Kiinteistön kauppa tehdään kirjallisesti. Myyjän ja ostajan, tai heidän valtakirjalla vahvistettujen edustajiensa lisäksi allekirjoitustilaisuudessa on oltava läsnä julkinen kaupanvahvistaja.

Kaupanvahvistaja on kaupan todistaja. Hän tarkastaa kauppasopimuksen muodollisen pätevyyden sekä tarkastaa osapuolten henkilöllisyyksien oikeellisuuden. Kaupanvahvistajan palvelut ovat maksullisia. Heistä saa tietoja käräjäoikeudelta, kiinteistövirastoista, maanmittaustoimistoista, kihlakunnanvirastoista sekä kaupanvahvistajarekistereistä.

Kiinteistökaupoissa on mahdollista tehdä esisopimus ennen lopullista kaupan tekoa, kun jokin kauppaan oleellisesti vaikuttava tekijä halutaan vielä tutkia ennen lopullisen sopimuksen allekirjoittamista.

Esisopimuskin on sitova, kun se tehdään lain vaatimien muotovaatimusten mukaisesti. Esisopimuksessa sopimusosapuolet sitoutuvat tekemään kaupan, mikäli sopimuksessa sovitut ehdot täyttyvät. Esisopimuksen on voimassa viisi vuotta, ellei sopimuksessa toisin mainita.