Miten maakuntakaavoitus laaditaan?

Maakunnat käyttävät maakuntakaavaa alueidensa yleispiirteiseen suunnitteluun. Maakuntien maa-alueiden käytöllä ja yhdyskuntarakenteilla on tietyt periaatteet, joita rakentamisessa on noudatettava.

Maakuntakaava ohjaa viranomaisten suunnittelua ja kaavoitustyötä. Maakuntakaava esitetään kartalla, johon on liitetty selostus kaavan tavoitteista ja kaavan tulkintaan liittyvistä kysymyksistä. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto, ja liittovaltuusto päättää laaditun kaavan lopullisesta hyväksymisestä. Tämän jälkeen ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavan, joka saa näin ollen lainvoiman taakseen.

  1. Maakuntakaavaa laadittaessa on huomioitava luonnonsuojelulakien ja &8211;ohjelmien keskeiset tavoitteet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maakuntakaavojen laatimista johdonmukaiseen suuntaan. Elinkeinoelämä, liikenteen, virkistyskäytön ja teknisen huollon järjestelyt on otettava maakuntakaavaa laadittaessa huomioon siinä missä ekologinen kestävyys ja luonnonarvotkin.