Mitä tulee huomioida rakennusta suunniteltaessa?

Asuinrakennuksen suunnittelussa kannattaa turvautua asiantuntijoihin. Pieni pihavaja voi syntyä ominkin käsin, mutta vähänkin laajempi hanke vaatii huolellista suunnittelua. Rakentamisessa täytyy ottaa huomioon niin monta eri tekijää, että kokemattomalla kirvesmiehellä menee sormi nopeasti suuhun.

Rakentamiselle on asetettu useita yleisiä säädöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat mm. paloturvallisuutta, hygieniaa, lujuus- ja vakauslaskelmia, käyttöturvallisuutta sekä lämmöneristystä. Rakennuksen täytyy muiden vaatimusten ohella olla pitkällä tähtäyksellä ekologisilta ominaisuuksiltaan kestävä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Käyttötarkoitukseen liittyviin tekijöihin ei liity suoranaisia määräyksiä, mutta käyttäjän kannalta nämä seikat ovat oleellisen tärkeitä. Kokenut suunnittelija osaa helposti välttää ne ansat, joita rakennuksen käytännnöllisen toimivuuden hallintaan liittyy.

Kuluttajaviraston Internetsivuilta saa tarkempaa tietoa niistä toimivuustekijöistä, jotka on otettava huomioon asuntoa rakennettaessa.