Pysyykö kaavoitusjärjestelmä muuttumattomana?

Kaavoitusjärjestelmää pyritään aktiivisesti kehittämään kentältä saadun palautteen avulla. Suunnittelujärjestelmän toimivuutta tarkkaillaan jatkuvasti, jotta tulevaisuudessa kaavoitus osattaisiin tehdä entistä paremmin. Maakuntien liitot hoitavat kaavoituksen kehitykseen tähtäävän tarkkailutoiminnan.

Ympäristöhallinto toimii kokoavana elimenä kooten seurantatietoja yhteen. Suurin osa alueiden suunnittelutyöstä tapahtuu nykyisin kunnissa, mikä tarkoittaa, että ympäristöhallinto joutuu tekemään yhteistyötä useiden tahojen kanssa riittävien tietomäärien hankkimiseksi. Ympäristöhallinto on kehittänyt KATSE-tietojärjestelmän, jonka avulla tietojen kerääminen kaavoituksen seurantaa varten käy entistä joustavammin.