Kuka valvoo rakennustöitä?

Rakentajan täytyy huolehtia siitä, että rakennus tehdään sitä koskevien määräysten ja säädösten mukaisesti. Rakentamista koskevien lupien täytyy olla kunnossa jo ennen rakennustöiden aloittamista. Lupa-asiat on hyvä selvittää jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Viranomaiset valvovat rakennustyötä tekemällä niin sanottuja katselmuksia. Mahdollisia katselmuksia kohdistetaan esimerkiksi rakennuksen pohjaan, rakenteisiin, vesijärjestelmään ja ilmanvaihtolaitteisiin. Loppukatselmus suoritetaan varsinaisten rakunnustöiden päättymisen jälkeen.

Viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä täytyy käyttää työnjohtajaa, jolla on kunnan rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymä pätevyys. Vesi- ja viemärilaitteisto, ilmanvaihtojärjestelmä ja perustavien rakenteiden suunnittelu tarvitsevat vaativimmissa hankkeissa omat työnjohtajansa. Rakennustyön voi aloittaa vasta, kun tarvittavat työnjohtajat on hyväksytty.