Voiko tontin omistaja muuttaa tonttijakoa tai kaavoituksia?

Tontin omistajalla on oikeus tehdä kunnalle muutosesitys vallitsevasta tonttijaosta. Myös kaavoituksia voi tietyissä tapauksissa päästä muuttamaan. Kaavoitus saattaa olla nykyrakentamisen kannalta vanhentunutta, mikä voi helpottaa muutoksen läpi menoa.

Mikäli omistaja harkitsee muutosesityksen tekemistä, hänen kannattaa olla yhteydessä kuntaan jo hyvissä ajoin. Kunnalla saattaa olla käytössään koelaskentapalvelu, jonka avulla voidaan katsoa eri vaihtoehtoja uuden tonttijaon suhteen.

Tontin jakamiseen vaikuttavat erityisesti asemakaavamääräykset, tontin rakennusoikeudet sekä ajoyhteyksien järjestäminen. On myös selvitettävä, onko tontilla laitteistoja, jotka rakennusprosessin aikana jouduttaisiin siirtämään. Siirtojen kustannukset voivat joissain tapauksissa olla suuret. Tonttijaon muutoksen aikatauluista ja rakennusluvan hakuajankohdasta on myös syytä neuvotella kunnan edustajien kanssa.