Mitä ostajan pitää muistaa ennen kaupan solmimista?

Tonttikauppaan liittyy niin monta tekijää, että kokemattoman ostajan on syytä selvittää asiat viimeisen päälle ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

  • Tarkista myyjän omistusoikeus lainhuutorekisteristä.
  • Selvitä tontin rakennuskelpoisuus sekä siihen mahdollisesti kohdistuvat rasitteet.
  • Rasitustodistuksen on oltava mahdollisimman tuore.
  • Selvitä kiinteistörekisterin avulla kiinteistön pinta-ala sekä kiinteistön todelliset maastorajat.
  • Kaavoitustilanne sekä mahdolliset rakennuskiellot tulee myös tutkia.
Verotukseen ja kunnallistekniikkaan kannattaa perehtyä huolellisesti. Kiinteistöveron määrä tulee olla tarkkaan tiedossa. Samoin erilaiset lupa-asiat on käytävä läpi. Tonttia koskevat rakennusluvat, purkuluvat ja rakennusjärjestykseen liittyvät säädökset kannattaa selvittää hyvissä ajoin.