Voiko omalle tontilleen rakentaa mielensä mukaan?

Sitovan tonttijaon alueella rekisteritontti on rakennusluvan saannin edellytys. Tontin kiinteistötekniset valmiudet on hyvä selvittää ennen kuin aloittaa edes rakentamisen suunnittelun. Tontin rakentamiskuntoon hoitaminen voi edellyttää hankaliakin toimenpiteitä.

Kuntien laatimat yleis- ja asemakaavat määrittävät maa-alueiden rakennusmahdollisuuksia. Yleiskaava on nimensä mukaisesti yleisempi kaavoitusmalli, joka kartoittaa alueiden käyttöä pidemmällä aikavälillä. Asemakaava ohjaa rakentamista tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin.

Kuntien on lain mukaan hoidettava alueidensa kaavoitus kunnan kehitystarpeet huomioiden. Asemakaavassa määrätään korttelien rajat sekä rakennusoikeuksien määrä. Jokaisella kaavoitetulla tontilla on tietty rakennusoikeus, joka kertoo paljonko tontille saa rakentaa. Rakennusoikeus ilmoitetaan tehokkuuslukuna tai kerrosalana. Tontin rakennusoikeudet selviävät kunnan rakennusvalvonnasta.