Miten rakennuslupa vaikuttaa tontille rakentamiseen?

Jokaiseen tontille tehtävään rakennukseen täytyy olla rakennuslupa. Hakemuslomakkeita sekä neuvontaa saa kunnasta. Sitova tonttijako ja kaavoitus rajaavat rakentamismahdollisuuksia.

Rakennuslain tarkoitus on luoda käyttäjien tarpeita palveleva, turvallinen ja terveellinen ympäristö. Kunnan suorittama kaavoitus tähtää tämän lain toteutumiseen käytännön tasolla.

Anottu rakennuslupa voidaan kieltää, mikäli rakennusluvan haltija ei hallitse koko rakennuspaikan lupia tai jos rakentaminen rikkoo sitovaa tonttijakoa. Tonttijako on laadittu sitovaksi, kun alueen sijainti tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä vaativat. Sitova tonttijako on pääasiallisesti käytössä kaupungeissa.

Mikäli tontilla vallitsee lievempi eli ohjeellinen tonttijako, on rakennusluvan saaminen mutkattomampaa. Ohjeellisen tonttijaon alueella hakijalle riittää, kun hän osoittaa hallitsevansa koko rakennuspaikkaa.

Lain mukaan asemakaava-alueella tarvitaan myös rakennuksen purkamiseen lupa. Vaikka purkaminen tapahtuisi alueella, jossa asemakaavoitus ei ole voimassa, on viranomaisille kuitenkin tehtävä ilmoitus asiasta 30 päivää ennen purkutöiden alkamista.