Ferdinand Tönnies

Kuka oli Ferdinand Tönnies?

Ferdinand Tönnies (1855–1936) on sosiologian kiistämätön klassikko. Hän teoretisoi sosiologian peruskysymyksen parissa pohtien sosiaalisen elämän luonnetta. Tönnies pyrki vastaamaan muiden aikalaistensa tavoin kysymykseen modernin yhteiskunnan luonteesta ja modernisaatiosta. Tönnies oli kiinnostunut ihmisten välisten suhteiden ja vuorovaikutuksen muutoksesta modernisaatioprosessissa. Hänen avainkäsitteet ovat Gemeinschaft (yhteisöllinen) ja Gesellschaft (yhteiskunnallinen), jotka hän esitteli samannimisessä teoksessaan Gemeinschaft und Gesellschaft vuonna 1887.

Gemeinschaft

Gemeinschaft-yhteisöllisyys on yksilöiden ja ryhmien välillä olemassa oleva luonnollinen side. Tönnies yhdistää gemeinschaftin nimenomaan esimoderneihin yhteiskuntiin sekä perheisiin ja kyliin, joissa yhteisöllisyyden tunne säilyy yksilöiden tai ryhmien välisistä eroista huolimatta. Gemeinschaft löytyy myös läheisistä ihmissuhteista, joissa vallitsevat yhteisymmärrys ja solidaarisuus.

Gesellschaft

Gemeinschaft kehittyy gesellschaftiksi sitä mukaa kun yksilöiden suhteisiin alkavat vaikuttaa vaihdon lait. Yhteisöllisyyden luonnollinen sidos katkeaa ja sen korvaa rationaalinen tavoitteellisuus ja laskelmallisuus. Kauppasuhteita määrittää raha, muita suhteita erilaiset konventiot, lait ja etujen tavoittelun säännönmukaisuudet. Käsitepari jäsentyy parhaiten akselilla välitön (gemeinschaft) – välillinen (gesellschaft). Vaikka käsitepari vaikuttaa jyrkältä vastakkainasettelulta, ei yhteisöllisyyden ja yhteiskunnan ajatella olevan toisensa poissulkevia yhteisön muotoja. Sen sijaa Tönnies itsekin ajatteli niiden esiintyvän aina limittäin ja samanaikaisesti. Jokaisessa yhteisössä on sekä yhteisölliset että yhteiskunnalliset puolensa.