Johan Amos Comenius

Ensimmäisenä modernin koulutusjärjestelmän edustaja

Johan Amos Comeniusta pidetään ensimmäisenä modernin koulutusjärjestelmän edustajana. Comenius toimi eri puolilla Eurooppaa mm. erilaisten oppilaitosten rehtorina ja koulutusjärjestelmäasiantuntijana sekä koulutusjärjestelmän uudistajana. Hän uudisti kielioppia ja uudistuksen tuloksena hän kokosi oppikirjan jota on käytetty 1700 luvun lopulle asti Suomessa äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksessa. Comeliuksen elinaikana 1592- 1670 Euroopassa sodittiin kolmikymmenvuotinen sota ja siksi Comeniuksen ajatuksena oli, että nuorison kasvattamisella ja kouluttamisella pystytään rakentamaan rauhallisempi tulevaisuus.

Comelius pyrki tuomaan esiin näkökulmaa siitä, että kasvatus ei ole vai kirkollinen asia vaan myös yksilöllinen ja yhteiskunnallinen etu. Comelius rakensi neliportaisen kouluusjärjestelmämallin, jota voidaan pitää nykyisen koulutusjärjestelmäajattelun esikuvana. Comeliuksen koulujärjestelmä sisälsi kotikoulun, äidinkielenkoulun, latinankoulun sekä korkeakoulun. Koulutusjärjestelmässä kaikki lapset ansaitsivat oikeusen äidinkielen kouluun, mutta ylemmillä tasoilla, latinakoulussa ja korkeakoulussa oli jo rajoituksensa. Latinakouluun pääsivät vain henkisen työntekijät, käsityöläisille riitti äidinkielenkoulussa opitut taidot. Korkakouluun pääsivät vain kaikkein lahjakkaimmat oppilaat. Tällä koulutusjärjestelmämallillaan Comenius loi ihmisten yhdenvertaisuuteen perustuvan koulu-uuditustavoitteen, jollaista ei ennen oltu esitetty kirjallisessa muodossa.