Johann Friedrich Herbart

Yksi huomattavimmista kasvatusoppineista

Herbart oli 1800-luvulla yksi huomattavimmista kasvatusoppineista. Häntä pidetään tieteellisen pedagogiikan perustajana. Herbartin pyrkimyksenä oli luoda systemaattinen ja looginen kasvatustieteellinen oppirakennelma, joka perustui etiikkaan ja psykologiaan. Etiikan tehtävänä oli osoittaa suuntaa kasvatukselle ja psykologian avulla selvitettiin keinoja, joilla kasvatukselliset päämäärät pystyttiin saavuttamaan.

Herbartin kasvatuksellinen näkemys perustui kolmeen kokonaisuuteen, oppiin, mielteiden omaksumisesta, haarastuksesta ja siveellisestä luonteesta sekä kasvatuksen keinoista. Herbart tunnetaan muodollisten asteiden isänä ja hän kehittikin neljävaiheisen opetusteorian, jota sovellettiin myös oppituntien rakenteen muodostamisessa.

Asioita tuli hänen mukaansa tarkastella kiireettömästu ja mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi. Asiat tuli hänen mukaansa tarkastelun ja selvittelyn avulla assosioda uudeksi kokonaisuudeksi yhdistämällä uutta tietoa vanhoihin mielikuviin. Lopulta asiat tulee asettaa loogisten yhteyksien mukaan kokonaisuudeksi, jonka avulla voidaan ryhtyä ratkaisemaan uusia ongelmia. Herbart jäi ajatuksineen aluksi Hegelin varjoon, mutta 1800-luvun loppupuolella hän alkoi vahvistaa asemaansa ja hänen ajatuksiinsa perustuen Saksassa perustettiin pedagoginen seura, joka aloitti mm. tieteellisen aikakausikirjan julkaisemisen tiedon välittämiseksi.