Ympäristösosiologia

Mitä ympäristösosiologia on?

Ympäristösosiologia on sosiologisen tutkimuksen erityisala, jossa ympäristöä tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta ihmisten, yhteiskunnan ja instituutioiden kautta. Ympäristösosiologia on kiinnostunut ihmisen, kulttuurin ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Ympäristöksi ajatellaan sekä luonto- että kulttuurimaisema tai -ympäristö.

Tutkimusalana ympäristösosiologia on vielä nuori, mutta kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut nopeasti. Monitieteisenä alana ympäristösosiologialla on yhteistä pinta-alaa muun muassa luonnontieteen, kulttuurimaantieteen, maantiedon, historian ja antropologian kanssa. Ympäristösosiologia on juuriltaan kriittistä. Se onkin eriytynyt valtavirtatieteestä eritysalaksi osoittaen valtavirtasosiologian kyvyttömyyden tarkastella ihmistä suhteessa ympäristöön.

Ympäristösosiologia on kiinnostunut muun muassa ihmisten ympäristöasenteista, ympäristötietoisuudesta ja tavallisten kansalaisten suhtautumisesta muun muassa ajankohtaisiin energiakysymyksiin. Toisaalta kiinnostus on kohdistunut ympäristöliikkeisiin ja aktivismiin sekä yhteiskunnan institutionaalisempaan ympäristösuhteeseen ja -politiikkaan. Tutkimuksen kohteet voivat olla teoreettisia ympäristön ja ihmisen suhdetta käsitteleviä pohdintoja ja käsitteellisiä kartoituksia tai osallistuvaa ajankohtaisten ympäristökysymysten tarkastelua yhteistyössä ympäristöliikkeiden kanssa.

Ympäristösosiologian keskeisimmät teoreettiset orientaatiot ovat teoriat riskiyhteiskunnasta ja toisaalta ajatukset ekologisesta modernisaatiosta.