Friedrich Hegel

Vaikuttaja 1800-luvulla kasvatusajattelussa

Friedrich Hegelillä ei kasvatustieteen näkökulmasta ole ollut kovin vahvaa asemaa, mutta hänen kasvatusfilosofiansa on vaikuttanut vahvasti 1800-luvulla kasvatusajattelussa. Hegelin kasvatusfilosofiset ajatukset olivat täysin ristiriidassa mm. Rousseaun teorian kanssa. Hegelin mielestä ihminen ei voisi kehittyä ja kasvaa ihmisenä, jos hän ei vieraannu luonnosta. Hegel korosti valtion merkitystä kasvattajana. Hänen ajatustensa mukaan ihminen kehittyyy ristiriitojen, työn ja pakon kautta, ei niinkään luonnollisen olemassaolon kautta.

Hegel kehitti sivistyskäsitteen, joka sisältää elinikäisen kasvun idean ja itsekasvatuksen vaatimuksen. Koululla on Hegelin mukaan integroiva tehtävä, koska perheessä tapahtuva kasvatus ei ole hänen mukaansa riitävää yhteiskunnallisesta perspektiivistä katsottuna.