Pierre Bourdieu

Bourdieun teoriat

Pierre Bourdieu on paremmin tunnettu sosiologina, mutta hänen yksi keskeisimmistä tutkimuksistaan on analyysi kasvatuksesta ja koulutuksesta. Bourdieu on tutkimuksellaan pyrkinyt tuomaan esiin näkökulmaa, joka kumoaa ajatuksen illuusiosta, jonka mukaan asiat ovat aina olleet niin kuin ne nyt näyttävät olevan.

Bourdieu kuvaa maailmaa ja kehittymistä erilaisina suhteina ja pääomana. Hänen mukaansa pääomia on neljää eri lajia: taloudellinen, kulttuurillinen, sosiaalinen ja symbolinen pääoma. Nämä pääomat vaikuttavat Bourdieun mukaan myös koulutukseen ja kehitykseen. Kulttuuripääoma selittää hänen mukaansa koulumenestyksen eroja. Sosiaalinen pääoma ilmenee hänen mukaansa jonkin ryhmän tai verkoston jäsenyytenä, jotka näkyvät esimerkiksi eri tutkintojen erilaisena arvostuksena. Symbolinen pääoma on pääomaa, jolle sosiaaliset toimijat antavat arvoa. Bourdieu pitää valtiota symbolisen pääoman määrittelijänä ja jakajana. Taloudellinen pääoma on keskeinen, koska se mahdollistaa investoinnit muihin pääomiin, kuten jatko-opintoihin.

Habitus -käsite on keskeisessä asemassa Bourdieu’n kasvatussosiologiassa. Hän kuvaa habituksen pysyvien havainto- ja arvottamisjärjestelmien systeeminä, jonka perusteet ovat kotikasvatuksessa. Bourdieu kritisoi varsin näkyvästi koulujärjestelmän luokittelua, joka tapahtuu arvosanojen muodossa. Hän nimittää arvosanojen avulla tapahtuvaa luokittelua jopa rasismiksi. Bourdieu onkin tunnettu kriittisestä analyysistaan vallitsevan koulutusjärjestelmän toimintatapoja kohtaan.