Mitä pointillismilla tarkoitetaan?

Kaiken neoimpressionistisen taiteen perusajatus on irtipääseminen impressionismin hetkellisyydestä. Aidon nähdyn tallentaminen alkoi pian impressionismin kultakauden jälkeen 1800- ja 1900-luvun vaihteessa vaikuttaa rajoittavalta ja ahtaalta taidekäsitykseltä. Ranskalaiset neoimpressionistit etsivät uusia tapoja koetella taiteen rajoja ja näkemisen muotoja.

Pointillismi on yksi impressionismille hyvin vastakkaisista taidetekniikoista (myöhemmin pointillismia alettiin kutsua neoimpressionismiksi). Pointillismi tai divisionismi perustuu taiteen tekemiseen harkitulla ja hallitulla värin ja siveltimen käytöllä. Pointillistiset teokset on äärimmillään toteutettu eriväristen pisteiden avulla niin että teosta katsottaessa väripisteet sekoittuvat toisiinsa optisesti.

Taiteilijat käyttivät töissään parhaimmillaan vain puhtaita päävärejä, joskin suuri osa pointillistisia teoksia on erilaisia sovelluksia pointillismin periaatteista. Vaikka pointillismi ja divisionismi käsitteinä tarkoittavatkin jotakuinkin samaa asiaa, korosti tyylin keskeinen hahmo Georges Seurat (1859–1891) divisionistista värien erottamista varsinaisten täplien sijaan. Tämän vuoksi molemmat nimet ovat jääneet elämään.

Impressionisteihin verrattuna pointillistit tekivät taidetta hyvin opillisesti ja älyllisesti – suuntaan vaikuttivat muun muassa erilaiset väriteoriat ja optiikan opit. Tämän lisäksi impressionistinen välittömyys sai pointillismissa tilalleen ajoittain poliittisen asennoitumisen, monet pointillistit olivat nimittäin sosialisteja. Vaikka suurelle osalle pointillistisia teoksia työn aihe on toissijainen suhteessa tekniikkaan, on osassa töistä poliittinen sanoma myös läsnä. Neoimpressionistit näkivät taiteen ja taiteen merkityksen hyvin erilaisena kuin aikaisemman impressionistit.

Suunnan keskeisimmät taiteilijat olivat Georges Seurat sekä hänen seuraajansa Paul Signac (1863–1935). Vaikka pointillismi ei kovin pitkäikäinen tyylisuunta ollutkaan, oli sillä merkittävä vaikutus taiteen myöhempiin kehityslinjoihin. Muun muassa fauvistit ja kubistit jatkoivat pointillistista ilmaisua muotoillen sen omiin tarkoituksiinsa paremmin sopivaksi. Lisäksi esimerkiksi Vincent van Goghin ja Paul Cézannen taiteessa näkyy pointillismin vaikutteita.